top of page

Cookiemeddelande

1. INLEDNING

Denna webbplats (”Webbplatsen”) ägs av Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB med organisationsnummer 559377-2279.

 

Förekommande referenser till "vi", "vår" eller "oss" avser Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB. Hänvisningar till "du", "dig" eller "din" avser besökaren av webbplatsen.

 

Vi har skapat detta cookiemeddelande för att ge detaljerad information om:

 • Typerna av cookies som används på Webbplatsen.

 • Parterna som är involverade i att ladda ner eller lagra cookies.

 • Ändamålen för vilka cookies används.

 • Varaktigheten av de cookies som används.

 • Möjligheten att dela den information som samlas in av cookies med tredje part.

 • Metoder för att hantera lagringen av cookies.

 

Vårt mål är att öka din förståelse för hur cookies fungerar och ge dig möjlighet att fatta välgrundade beslut om deras användning.

 

Om de cookies som används innebär att personuppgifter som tillhör dig samlas in har du också rätt till information om behandlingen av personuppgifterna enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR"). Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vårt integritetsmeddelande som finns publicerat på Webbplatsen.

 

2. ALLMÄN INFORMATION OM COOKIES

En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens enhet, till exempel en mobiltelefon, dator eller surfplatta. Cookies tjänar olika funktioner och gör det möjligt för besökare att komma åt olika funktioner på en webbplats.

Cookies kan användas för att samla in information om webbplatsbesökare och utföra exempelvis följande åtgärder:

 • Åtkomst till information som lagras på besökarens enhet.

 • Lagra information på besökarens enhet.

 • Spåra en besökares surfaktivitet på webbplatser som använder samma cookie.

 • Spara information om en besökares interaktioner och aktiviteter på en webbplats.

 • Spara information under och mellan besök på webbplatsen.

 • Möjliggöra direktmarknadsföring till besökaren baserat på dennes intressen.
   

Användningen av cookies kan innebära överföring av information från oss till besökaren av Webbplatsen och/eller från besökaren direkt till oss, till en tredje part som agerar för vår räkning eller till en annan part i enlighet med deras integritetspolicy.

 

Det finns olika typer av cookies, som kan kategoriseras i följande huvudgrupper:

 

Sessionscookies: Dessa cookies lagras tillfälligt i enhetens minne och har inget utgångsdatum. De är endast aktiva under besökarens webbläsarsession och raderas när webbläsaren är stängd. De används vanligtvis för att upprätthålla sessionsinformation och möjliggöra vissa webbplatsfunktioner.


Tidsbestämda cookies: Till skillnad från sessionscookies sparas tidsbestämda cookies på enheten under en längre period och har ett utgångsdatum. Även efter att webbläsaren har stängts kan dessa cookies lagras i enhetens minne. De blir dock raderade automatiskt efter utgångsdatumet. De blir vanligtvis använda för att komma ihåg användarinställningar för framtida besök.


Tredjepartscookies: Dessa cookies blir placerade av andra aktörer än webbplatsens ägare eller operatör. Dessa cookies tjänar olika syften, inklusive analys, annonsering eller integration med sociala medier. Tredjepartscookies kan vara antingen sessionscookies eller tidsbestämda cookies, beroende på den specifika funktionalitet och varaktighet som krävs av tredjepartsaktören.

 

På denna Webbplats använder vi sessionscookies och tidsbestämda cookies.

 

3. KATEGORIER AV COOKIES SOM ANVÄNDS AV DENNA WEBBPLATS

3.1 Nödvändiga cookies

Denna Webbplats använder cookies inom kategorin "Nödvändiga cookies". Dessa cookies är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera korrekt och för att kunna tillhandahålla de onlinetjänster som du har begärt.

 

Kort sagt är dessa cookies avgörande för att du fullt ut ska kunna uppleva funktionerna på Webbplatsen. De gör det möjligt för oss att upprätthålla användarsessioner, förebygga säkerhetshot och säkerställa grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner som är viktiga för dig som besökare på Webbplatsen.

 

Användningen av nödvändiga cookies kräver inte ditt föregående samtycke, och därför kan du inte välja bort användningen av dessa cookies. Detta innebär att cookies som placeras inom denna kategori alltid kommer att bli använda.

 

3.2 Icke-nödvändiga cookies

För att vi ska ha rätt att använda cookies som kategoriseras som "icke-nödvändiga", behöver vi först erhålla ditt aktiva samtycke till sådan användning.

 

Du informeras härmed om att du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som genomförts före återkallelsen.

 

Du kan inaktivera eller hantera icke-nödvändiga kakor enligt beskrivningen i avsnitt 5 nedan. Observera att icke-nödvändiga kakor inte är väsentliga för Webbplatsens grundläggande funktioner utan används för ytterligare ändamål.

 

4. HUR DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES

Nedan hittar du en lista över cookies som används på denna Webbplats, inklusive deras respektive kategorier, lagringstid på din enhet och en kort beskrivning av deras syfte. Dessa cookies placeras då vi använder oss av ”Wix” molnbaserade webbutvecklingsplattform.

 

Du finner mer information om Wix cookies på deras webbplats via följande länk
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

5. HUR DU KAN HANTERA LAGRING AV COOKIES

Du har möjlighet att hantera lagringen av cookies på din enhet genom olika metoder. Detta inkluderar möjligheten att inaktivera eller aktivera cookies helt eller delvis. Det är dock viktigt att notera att sådana åtgärder kan få konsekvenser. Att inaktivera cookies, antingen helt eller delvis, kan leda till att vissa funktioner på Webbplatsen inte fungerar som avsett.


Nedan följer exempel på hur du kan hantera lagringen av cookies på din enhet via webbläsarens inställningar:

Om du föredrar att inte använda icke nödvändiga cookies kan du ändra inställningarna i de flesta webbläsare för att blockera deras användning. Dessutom har du möjlighet att konfigurera inställningarna så att du uppmanas att aktivt acceptera varje ny cookie som blir skickad till din enhet när du besöker en webbplats.


Webbläsarinställningar kan också erbjuda möjligheten att blockera cookies från tredje part eller beteckna ofta besökta webbplatser som ”pålitliga webbplatser”, vilket säkerställer att cookies från dessa betrodda källor alltid blir accepterade.


Dessutom ger webbläsarinställningar ofta möjlighet att ta bort specifika cookies som har blivit lagrade på din enhet eller rensa alla tidigare lagrade cookies. Dessa funktioner är vanligtvis tillgängliga via menyalternativ som ”Hjälp”, ”Verktyg” eller ”Redigera” i webbläsaren.


Om du behöver hjälp med att konfigurera inställningarna i din webbläsare, kontakta webbläsarens utgivare eller se webbläsarens hjälpsidor för detaljerade instruktioner.


Kom ihåg att justera inställningarna i varje webbläsare du använder på olika enheter och platser för att säkerställa att dina inställningar blir tillämpade konsekvent.

 

6. MER INFORMATION

För ytterligare information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats på www.pts.se

 

Om du vill veta mer om GDPR och behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats på www.imy.se

 

För allmän information om cookies och deras funktioner kan du utforska webbplatser som www.allaboutcookies.org

Dessa resurser kan ge mer fördjupad kunskap och vägledning om ämnena cookies, dataskydd och relaterade bestämmelser.

 

7. VÅRT FÖRETAG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller funderingar kring hur denna Webbplats använder cookies, är du välkommen att kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Firma: Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB

Org. nr: 559377-2279

Postadress: Transaktionshuset, Box 1235, 172 24 Sundbyberg

E-post: info@transaktionshuset.se

bottom of page