top of page
wave-background.png

Vi rådger och leder transaktions-
processer för ägarledda bolag från start till mål.

FÖRETAGS-TRANSAKTIONER

pawel-czerwinski-6lQDFGOB1iw-unsplash_edited.jpg

Vi arbetar med M&A av privatägda svenska företag, huvudsakligen under 1 miljard kronor i transaktionsvärde.

CORPORATE
FINANCE

usgs-hoS3dzgpHzw-unsplash_edited.jpg

Vi tar uppdrag inom special sits som strukturerade transaktioner inom både equity och debt.

SPECIAL SITUATIONS

pawel-czerwinski-NTYYL9Eb9y8-unsplash_edited.jpg

Transaktionshuset är en rådgivnings- och transaktionsfirma som hanterar företagstransaktioner med värden från 20 miljoner kronor och uppåt.

Hela vårt engagerade team har tidigare varit verksamt hos en annan aktör i branschen. Våra gemensamma erfarenheter därifrån har lagt grunden till Transaktionshusets sätt att arbeta och vårt förhållningssätt till både uppdragsgivare och samarbetspartners.

 

Vi är relationsbyggare som följer dig som uppdragsgivare under en längre tid. Tillsammans arbetar vi mot ett gemensamt mål, oavsett om det gäller en helexit eller att hitta en partner för just din verksamhet.
 

Insikt och förståelse för den enskilde entreprenörens vardag är ett bärande tema för oss. Vi har alla lång erfarenhet av företagstransaktioner och transaktionsrådgivning, och har själva drivit egna verksamheter under många år. Det har gett oss förstahandserfarenhet av både förvärv och avyttringar.
 

Hör av dig så bokar vi ett första Meet & Greet. No strings attached.

Foto på Jesper Georgii-Hemming,  transaktionsrådgivare och grundare av Transaktionshuset
Foto på Jesper Georgii-Hemming, transaktionsrådgivare och grundare av Transaktionshuset

 

JESPER GEORGII-HEMMING

Transaktionsrådgivare

Mobil: +46 70 723 03 47

jesper@transaktionshuset.se

Jesper är Transaktionshusets grundare, har mångårig erfarenhet av branschen och driver även ett flertal verksamheter.

robert_jhaveri_edit_edited_edited.jpg

ROBERT JHAVERI

Transaktionsrådgivare

Mobil: +46 76 608 81 20

robert.jhaveri@transaktionshuset.se

Robert är en internationellt erfaren specialist inom Mergers & Acquisitions och Corporate Finance. 

Bild Roland Blomstrand

 

ROLAND BLOMSTRAND

Transaktionsrådgivare

Mobil: +46 70 893 22 68

roland.blomstrand@transaktionshuset.se

Roland har bred erfarenhet från både finansiella sektorn och från ledande befattningar i andra sektorer.

daniel_mansson.jpg

 

DANIEL MÅNSSON

Transaktionsrådgivare

Mobil: +46 70 821 75 08

daniel.mansson@transaktionshuset.se

Daniel ansvarar för hela transaktionsprocessen i nära samråd med övriga transaktionsrådgivare.

Patrik Holm.jpg

 

PATRIK HOLM

Samarbetspartner

Mobil: +46 70 310 46 86

patrik.holm@transaktionshuset.se

Patrik, FöretagsFörmedlingen i Svealand, samarbetar med Transaktionshuset. Han har en finansiell bakgrund från Skatteverket, Skandia och Sparbanken.

Ulf Månsson.jpg

 

ULF MÅNSSON

Samarbetspartner

Mobil: +46 70 590 04 13

ulf@transaktionshuset.se

Ulf, Transaktionskollegiet, samarbetar med Transaktionshuset. Han har en internationell bakgrund från ledande befattningar i Asien och USA. 

josefin_carlsson original.jpg

 

JOSEFIN CARLSSON

Kundkontakter


josefin.carlsson@transaktionshuset.se

Josefin arbetar med att bygga relationer i våra inledningsvisa kundkontakter.

Foto på Christian Jacobi, affärsstöd på Transaktionshuset

 

CHRISTIAN JACOBI

Affärsstöd

Mobil: +46 70 246 72 74

christian.jacobi@transaktionshuset.se

Christian verkar som affärsstöd och ansvarar för att hålla ihop kundprocessen.

Foto på Lina Falkner, Transaktionshuset

 

LINA FALKNER

Projektledare och kommunikatör


lina.falkner@transaktionshuset.se

Lina ansvarar för marknadsföringen vid säljuppdrag.

INTERNATIONELLA SAMARBETSPARTNERS
herax-logo-700.gif

Vår internationella samarbetspartner är Herax Partners med kontor i London och Hamburg.

SENIOR ADVISORS
jan-carl de geer.jpg

 

JAN-CARL DE GEER

Jan-Carl De Geer har över 35 års erfarenhet från internationella bankvärlden i ledande befattningar på bland annat SEB, Chase Investment Bank, Manufacturers Hannover Ltd, Chemical Bank och HSBC. Numera är Jan-Carl vd för familjeföretaget AB Geerinvest.

Jan-Carl är eller har varit ver
ksam i följande styrelser: Svenska Bostadsfonden, Sparlån/Brocc, British Swedish Chamber of Commerce, International Finance och Banking Association of Sweden.

carina_brorman.jpeg

 

CARINA BRORMAN

Carina Brorman är egenkonsult med fokus på re-positionering, affärsutveckling och strategiskt identitetsbyggande. Carina har tidigare haft seniora funktioner bland annat som vVD Malmö Opera, enhetschef SVT, kommunikationsdirektör E.ON och Saab Group. 

 

Bland styrelseuppdragen kan nämnas ordförande för Stim och Skåne Stadsmission, tidigare ledamot i Filminstitutet, Dramaten och Nordic Morning. Carina är också senior rådgivare på Prime Weber Shandwick.

mikael_holmberg_original.jpg

 

MIKAEL HOLMBERG

Mikael Holmberg har lång erfarenhet inom bank, bolagsadministration, företags- och strukturaffärer, alternativa investeringsfonder, investeringar, finansiering och corporate governance. Mikael är sedan flera år verksam i Luxemburg där han driver en family office-verksamhet samt har uppdrag som oberoende styrelseledamot. 

 

Mikael är medlem i ILA - Institut Luxembourgeois des Administrateurs.

bottom of page